Hoe werkt de verkoop van Windsor Court?

Benieuwd hoe de verkoopprocedure eruit ziet? De verkoopprocedure hebben we in een stappenplan voor je uitgeschreven. 

1. Verkoop event

Vrijdag 30 november start de verkoop van de 24 twee-onder-een kapwoningen en twee vrijstaande villa’s in Windsor Court. Je bent van harte welkom tussen 17.00 – 19.00 uur in het Tudorhouse. Iedereen die zich via de website heeft ingeschreven heeft inmiddels een uitnodiging ontvangen voor het verkoop event. Hier kun je als eerste de brochure ophalen en al jouw vragen stellen aan de aanwezige makelaars, financiële adviseurs en aan de ontwikkelaar zelf. Om het verkoop event in goede banen te kunnen leiden, vragen we je via je persoonlijk aan te melden via deze link als je nog geen uitnodiging hebt ontvangen maar toch wilt komen.

Als je niet kunt komen, kun je alle verkoopdocumentatie ook bekijken/downloaden via de website. Natuurlijk kun je ook later bij de makelaars terecht als je nog vragen hebt.

2. Invullen digitaal inschrijfformulier 

Het inschrijfformulier is vanaf 30 november 17.00 uur beschikbaar op de website. Je hebt ruim de tijd om je (digitaal) in te schrijven. Toewijzing vindt niet plaats op volgorde van binnenkomst van de inschrijving. Voor vragen kun je terecht bij de makelaars. Zij helpen je graag.

Op maandag 10 december om 09.00 uur sluit de inschrijving.

Voorwaarden inschrijving: 
– per (toekomstig) huishouden mag slechts 1 keer worden ingeschreven op de woningen
 aan het invullen en insturen van een inschrijfformulier kan op voorhand geen enkele wijze enig recht van toewijzing van een woning worden ontleend
– de inschrijvers worden ook de kopers in de koop- aannemingsovereenkomst
– als een inschrijver een woning toegewezen heeft gekregen wordt er een afspraak ingepland voor een eerste gesprek met de makelaars, alsook met onze financiële partner NEXTHome

3. Toewijzing en loting

Op maandag 10 december om 09.00 uur sluit de inschrijving en dan…?

In dezelfde week worden alle bouwnummers toegewezen. De toewijzing vindt zoveel mogelijk plaats op basis van de eerste voorkeur van een kandidaat voor een bouwnummer.

Met andere woorden, als er slechts 1 kandidaat is voor bouwnummer 258, dan wordt bouwnummer 258 aan die kandidaat toegewezen. Zijn er meerdere kandidaten met een eerste voorkeur voor bouwnummer 258, dan wordt er tussen deze kandidaten geloot om te bepalen wie het bouwnummer krijgt toegewezen. Deze procedure wordt op alle 26 bouwnummers toegepast. Pas als er bouwnummers zijn waarvoor geen enkele kandidaat een eerste voorkeur heeft opgegeven, worden tweede en daarop volgende voorkeuren belangrijk. In dat geval wordt op eenzelfde wijze toegewezen als hierboven omschreven. Bovenstaande procedure wordt herhaald totdat alle bouwnummers zijn toegewezen.

Alle inschrijvers ontvangen uiterlijk woensdag 12 december bericht. Alle kandidaten die zijn ingeloot voor een bouwnummer worden door één van de makelaars gebeld met het goede nieuws. Er wordt dan direct een afspraak ingepland voor een eerste gesprek. Hypotheekpartner NEXTHome zal in deze periode ook contact met je opnemen voor een eerste gesprek. Om eventuele teleurstellingen te voorkomen is het verstandig om op korte termijn inzage te hebben in je financiële mogelijkheden. Wil je alvast weten of je deze woning kunt betalen? Neem gerust contact op met NEXTHome. Zij geven je graag vrijblijvend advies.

LET OP: als een ingelote kandidaat niet bereikbaar is, kan het zijn dat de projectontwikkelaar zich genoodzaakt ziet te besluiten het bouwnummer niet te gunnen, maar in gesprek te gaan met een reservekandidaat.

De kandidaten die geen woning toegewezen hebben gekregen, ontvangen uiterlijk vrijdag 14 december een e-mail met de mededeling dat zij reservekandidaat zijn. Dat wil zeggen dat als een kandidaat afvalt of van de woning afziet, dezelfde toewijzingsprocedure gevolgd wordt voor een nieuwe kandidaat voor de vrij gekomen woning.

Wij streven op deze manier naar een optimale bezetting van alle woningen. Immers, hoe sneller de woningen allemaal verkocht zijn, hoe eerder we kunnen starten met de bouw: dat is voor zowel ons als voor jou als mogelijk toekomstige bewoner, een voordeel.

4. Uitnodiging gesprek en tekenen koop-en aannemingsovereenkomst

Na toewijzing word je uitgenodigd voor een eerste gesprek bij de makelaars. Tijdens dit gesprek komen al je vragen aan bod en wordt jou gevraagd welke grote verbouwingen (ruwbouw-opties) je wilt laten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld een uitbouw of dakkapel. Deze ruwbouw-opties kun je voorafgaand aan het gesprek bekijken of downloaden via de website. Deze informatie kun je meenemen in het gesprek met financieel partner NEXTHome.

Van de makelaars krijg je alle relevante documenten mee die je thuis op je gemak kunt doornemen. Denk hierbij aan juridische contractstukken, technische stukken voor bijvoorbeeld individuele wensen qua afwerking (meerwerkopties) etc. Deze meerwerkopties bespreek je met de aannemer pas na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomsten.

Vervolgens vindt een tweede gesprek plaats bij de makelaars voor de ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomsten. Natuurlijk kun je tijdens dit gesprek eventuele vervolgvragen stellen.

Mocht je nog vragen hebben over het kopen van een nieuwbouwwoning? Op de website van Bewust Nieuwbouw lees je alle informatie omtrent het kopen van een nieuwbouwwoning.