Hoe werkt de verkoop van Fase II?

Benieuwd hoe de verkoopprocedure van de woningen in Fase II van Shakespeare Island eruit ziet? De verkoopprocedure hebben we in een stappenplan voor je uitgeschreven. 

1. Start (online) verkoop 

Vrijdag 13 juli start de (online) verkoop van de 16 woningen op het zuidelijk gelegen deel van Shakespeare Island. Iedereen die zich via de website heeft ingeschreven heeft inmiddels een e-mail ontvangen met de aankondiging van de verkoop van Fse II. Vanaf dan vind je alle verkoopinformatie online. Denk aan de brochure, prijslijst, technische omschrijving, meer- en minderwerklijsten en nog veel meer. Heb je nog vragen? Kom op zaterdag 14 juli langs in het Tudorhouse. Je bent van harte welkom tussen 12.00 en 14.00 uur om vragen te stellen en de brochure op te halen.

2. Invullen digitaal inschrijfformulier 

Het inschrijfformulier is vanaf 13 juli 12.00 uur beschikbaar op de website. Je hebt ruim de tijd om je (digitaal) in te schrijven. Toewijzing vindt niet plaats op volgorde van binnenkomst van de inschrijving. Voor vragen kun je terecht bij de makelaars. Zij helpen je graag.

Op maandag 23 juli om 12.00 uur sluit de inschrijving.

Voorwaarden inschrijving: 
– per (toekomstig) huishouden mag slechts 1 keer worden ingeschreven op de woningen
 aan het invullen en insturen van een inschrijfformulier kan op voorhand geen enkele wijze enig recht van toewijzing van een woning worden ontleend
– de inschrijvers worden ook de kopers in de koop- aannemingsovereenkomst
– als een inschrijver een woning toegewezen heeft gekregen is hij/zij bereid de volgende stukken vòòr maandag 30 juli ter beoordeling te mailen naar de heer Michel Kion van NEXTHome via m.kion@nexthome.eu:
– een kopie van een recente salarisstrook/jaarcijfers van de laatste 3 jaar in geval van zelfstandig ondernemen
    – de pensioengegevens indien inschrijver ouder dan 57 jaar is
    – eventuele overwaarde huidige woning inclusief opbouw van bijvoorbeeld spaarhypotheek

3. Toewijzing en loting

Op maandag 23 juli om 12.00 uur sluit de inschrijving en dan…?

In dezelfde week worden alle bouwnummers toegewezen. De toewijzing vindt zoveel mogelijk plaats op basis van de eerste voorkeur van een kandidaat voor een bouwnummer.

Met andere woorden, als er slechts 1 kandidaat is voor bouwnummer 31, dan wordt bouwnummer 31 aan die kandidaat toegewezen. Zijn er meerdere kandidaten met een eerste voorkeur voor bouwnummer 31, dan wordt er tussen deze kandidaten geloot om te bepalen wie het bouwnummer krijgt toegewezen. Deze procedure wordt op alle 16 bouwnummers toegepast. Pas als er bouwnummers zijn waarvoor geen enkele kandidaat een eerste voorkeur heeft opgegeven, worden tweede en daarop volgende voorkeuren belangrijk. In dat geval wordt op eenzelfde wijze toegewezen als hierboven omschreven. Bovenstaande procedure wordt herhaald totdat alle bouwnummers zijn toegewezen.

Alle inschrijvers ontvangen uiterlijk donderdag 26 juli bericht. Alle kandidaten die zijn ingeloot voor een bouwnummer worden door één van de makelaars gebeld met het goede nieuws. Er wordt dan direct een afspraak ingepland voor een eerste gesprek. Hypotheekpartner NEXTHome zal in deze periode ook contact met je opnemen voor het toezenden van de stukken. Om eventuele teleurstellingen te voorkomen is het verstandig om op korte termijn inzage te hebben in je financiële mogelijkheden. Wil je alvast weten of je deze woning kunt betalen? Neem gerust contact op met NEXTHome. Zij geven je graag vrijblijvend advies.

Als een ingelote kandidaat de gevraagde stukken niet of niet compleet heeft ingestuurd, of telefonisch niet bereikbaar is voor aanvullende vragen, kan het zijn dat de projectontwikkelaar zich genoodzaakt ziet te besluiten het bouwnummer niet te gunnen, maar in gesprek te gaan met een reservekandidaat.

De kandidaten die geen woning toegewezen hebben gekregen, ontvangen uiterlijk donderdag 26 juli een e-mail met de mededeling dat zij reservekandidaat zijn. Dat wil zeggen dat als een kandidaat afvalt of van de woning afziet, dezelfde toewijzingsprocedure gevolgd wordt voor een nieuwe kandidaat voor de vrij gekomen woning.

Wij streven op deze manier naar een optimale bezetting van alle woningen. Immers, hoe sneller de woningen allemaal verkocht zijn, hoe eerder we kunnen starten met de bouw: dat is voor zowel ons als voor jou als mogelijk toekomstige bewoner, een voordeel.

4. Uitnodiging gesprek en tekenen koop-en aannemingsovereenkomst

Na toewijzing word je uitgenodigd voor een eerste gesprek bij de makelaars. Tijdens dit gesprek komen al je vragen aan bod en wordt jou gevraagd welke grote verbouwingen (ruwbouw-opties) je wilt laten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld een uitbouw of dakkapel. Deze ruwbouw-opties kun je voorafgaand aan het gesprek bekijken of downloaden via de website.

Van de makelaars krijg je alle relevante documenten mee die je thuis op je gemak kunt doornemen. Denk hierbij aan juridische contractstukken, technische stukken voor bijvoorbeeld individuele wensen qua afwerking (meerwerkopties) etc. Deze meerwerkopties bespreek je met de aannemer pas na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst.

Vervolgens vindt een tweede gesprek plaats bij de makelaars voor de ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomsten. Natuurlijk kun je tijdens dit gesprek eventuele vervolgvragen stellen.

Mocht je nog vragen hebben over het kopen van een nieuwbouwwoning? Op de website van Bewust Nieuwbouw lees je alle informatie omtrent het kopen van een nieuwbouwwoning.