Buckingham Quarter

Tussen Shakespeare Island en de inmiddels bebouwde en bewoonde kavels aan de Bennebroekerweg komt een kleinschalige buurt die grotendeels aan het water grenst. Door de ligging goed ontsloten naar de doorgaande weg en toch intiem van opzet. In Buckingham Quarter komen in totaal 77 woningen in verschillende woningtypen en één vrije kavel. Inmiddels zijn alle woningen verkocht.

De bouw van de woningen in Buckingham Quarter start begin juni. De oplevering staat gepland voor de zomer van 2019. Gedurende de bouw wordt er een meer concrete planning afgegeven.